2016.11.21

Bygga nytt, bygga om, bygga hållbart

Stockholms stift bjuder in till en dag om att bygga hållbart. Att förändra i sitt fastighetsbestånd är att investera i framtiden. Men hur planerar vi tillsammans för att bygga grönt? Hur tänker vi in hållbarhet och miljö vid skötsel och löpande underhåll?