2015.12.15

Julfest och studiebesök

I fredags hade vi vår härliga julfest, denna gång med ett uppskattat studiebesök på ett av våra projekt. På Stockholms Central berättade byggnadsantikvarie Johan Rittsél och projekthandledare Antonius van Arkel, från ett hastigt arrangerat podium, den spännande historien om en av centralens mest ombytliga lokaler. Från 1871 fanns här SJs 3:e klass väntsal. Salen blev 1:a klass matsal 1927, dekorerad med pelare i porfyrputs, unika väggmålningar av Oscar Brandtberg och paneler i ek. I mitten av 1960-talet gjordes en rad ombyggnationer och ändringar: självserveringen Centralens restaurang öppnades 1964, följt av Sveriges första engelska pub, Orientexpressen, Bally James Duff och O’Learys.  När Jernhusen för ett år sedan bestämde sig för att återskapa den första restaurangen var pelarna målade, taket sänkt, putsen skadad av elledningar och ventilationskanaler. Väggmålningarna var placerade på museum där Johan Rittsél hittade dem och började nysta i hela historien. Ett år efter att Jernhusen tagit beslutet öppnar snart Boston Grill och allmänheten återigen njuta av forna tiders charm.

Foto: AIX arkitekter