Vi tar endast emot ansökningar digitalt via annonserna ovan. Ansökningar som skickas in på annat sätt har AIX ingen möjlighet att behandla.