• Aktuellt / Friluftsbad på Järvafältet snart verklighet

  • Järvabadet. Illustration: AIX Arkitekter.
    2017.12.06

    Friluftsbad på Järvafältet snart verklighet

    Redan när miljonprogrammen i Rinkeby, Tensta och Hjulsta byggdes planerades ett friluftsbad vid Eggeby gård. Då blev det inget bad, men nu finns långt gångna planer som ska klubbas i kommunfullmäktige i januari. Om de klubbas igenom kan byggstarten ske under 2018 och badet stå klart redan till sommaren 2019. Det skulle betyda mycket för Järvaborna som har långt till Mälaren och låg simkunnighet över lag.

    Förslaget innehåller en 50-metersbassäng med en djupare och en grundare del, en undervisningsbassäng och en barnbassäng. Vattenytan är ungefär densamma som Eriksdalsbadets utomhusdel. Placeringen vid Eggeby gård beror på att det ligger ungefär lika långt från de olika stadsdelarna på Järvafältet.