2012.03.15

Invigning på Tekniska museet

Anna Follin inviger den nya butiken för Tekniska Museet under festliga former. Butikens nya placering och större yta är ett viktigt steg i museets omstrukturering.
En generös, inbjudande och spännande butik möter Tekniska Museets besökare och publik. Här skall ung som gammal hitta något roligt och spännande som ställer hjärnan på prov, ger oss möjlighet att utforska eller bara är helt oemotståndligt.

AIX har ritat en butik som lyfter fram de olika varorna med olika typer av exponeringsmöjligheter. En tydlig struktur ger stor flexibilitet för olika typer av varor och organisation av butiken.
Viktigt i arbetet har varit att skapa en god arbetsergonomi för personal.

Foto: Caroline Olsson