2012.03.07

Invigning på Postmuseum den 8 mars

Den 8 mars invigdes den nya permanenta utställningen Din Post på Postmuseum i Gamla Stan.

AIX har formgett den nya utställningen om postens historia och om hur posten fungerar idag.

Utmaningen i projektet har varit att låta det gamla möta det nya, att binda ihop de gamla delarna av utställningen, det historiska materialet med dagens berättelse om postens uppgift och roll i samhället idag, brevskrivandet och vårt sätt att kommunicera och handla.

Med en tydlig formgivning och ett berättande där text, film, föremål och grafik samverkar vill vi lyfta fram berättelsen och väcka besökarens intresse och nyfikenhet.

Foto: Antonius van Arkel

Projekt Postmuseum