2011.06.14

Invigning av utställning på Läckö slott

Lördagen den 11/6 invigdes utställningen Läckös dolda måleri – en utställning om det fasta måleriet på slottet
I slottets salar och i ett av tornrummen berättas om måleriets berättelser, funktioner, tekniker och tolkningar. I de rikt utsmyckade salarna vill vi fånga besökarens uppmärksamhet. Med skyltar där vi plockar upp ornamentik från rummet väcker vi tankar kring måleriets betydelse då i relation till hur vi lever idag. I tornrummet som i kontrast till det övriga delar av slottet inte är bemålat förhöjer vi den rumsliga upplevelsen. Utställningen utmanar besökarna som själva får upptäcka och utforska rummet och de rumsligheter som vi placerat där. Med ord, bild, ljud och film kan besökaren närma sig berättelsen om måleriets betydelse, material, och bevarande. Besökarna kan bekanta sig med slottets ornamentik och själva komponera på vår magnetvägg.

Utställningen har producerats i nära samarbete med:
Stiftelsen Läckö slott
Statens fastighetsverk
(Velourfilm Ritator Visual Act)

Läckö slott