2011.09.05

Invigning av Palatset i Gamla riksarkivet

Gamla riksarkivet byggdes i slutet av 1800-talet och var ett för sin tid modernt och funktionellt hus. Unikt för byggnaden är att det under åren inte byggts om utan har fått stå i princip orört.

AIX har sedan 2008 projekterat ombyggnad och upprustning för Statens fastighetsverk. Ambitionen har varit att husets patina och orördhet ska bestå. Renoveringen har därför skett med yttersta varsamhet.

Nu är huset färdigrenoverat och den 1 oktober invigs barnkulturhuset Palatset, ett allaktivitetshus för besökare mellan 6 och 18 år. Stiftelsen Palatset kommer att använda alla de åtta våningsplanen, varav sex kommer brukas som barnkulturpalats.

Restaurering av Gamla riksarkivet

Artiklel DN Kultur 110902

Artikel SvD 110902

Palatsets hemsida