2016.09.12

Invigning av Entréhallen på Centralen

I fredags, den 9 september, invigdes entréhallen på Centralen efter en tids renovering. Jernhusen bjöd på rulltårta och AIX-medarbetaren och antikvarien Johan Rittsél berättade om arbetet och rummets historia.

AIX har för Jernhusens räkning projekterat ombyggnaden som inneburit bland annat att alla ytterdörrar ersatts med nya smäckrare för att underlätta upplevelsen av rummet. Installationerna har dolts och belysningen förnyats och uppgraderats energisnålt. Ytskikten har renoverats, kolonner och pilastrar har rengjorts och lagats. Filip Månssons takmålning från 1912 har konserverats och dolda dekorationsmålningar tagits fram.

Intrycket i det första mötet med centralstationen i Stockholm präglas nu av ett större och ljusare rum med en tydligare helhet än tidigare och med ett tak som lyfts fram som det smycke det verkligen är. De arkitektoniska årsringarna har förtydligats och hallen blivit ett historiskt levande rum.