2011.05.26

Invigning av Bravikens sågverk

27 maj invigning av Bravikens Sågverk
Bravikens Sågverk är ett träbyggnadsprojekt i en imponerande stor skala. Dess limträstomme bär upp en fasad på över 16 000 kvm med montagefärdiga massivträ element. Konceptet för Sågverkets gestaltning har varit ”Processlingan” – ett begrepp som sågverksledning genast tog till sig. Idén bygger på att byggnadernas glaspartier följer sågverksmaskinernas böljande tillverkningsprocess. Den skapar ett lekfullt fasaduttryck som berättar om insidans verksamhet samtidigt som den ger personal och besökare generöst med dagsljus och vida utblickar mot det omkringliggande sörmländska landskapet.

Invigningsprogram