Ultuna Robert
2010.10.11

Intervju med Robert Rignell

Vår medarbetare Robert Rignell intervjuades av SLU och Akademiska Hus angående sitt stora engagemang på Sveriges Lantbruksuniversitet. Robert har varit delaktig i SLUs utveckling sedan slutet av 60-talet.

I artikeln går att läsa om hur arbetet med nybyggnad, tillbyggnad och sedermera upprustning av Ultuna undervisningshus utvecklats genom åren och hur Roberts förbindelse med andra högskolor och universitet fortskridit.

Robert är specialist på biomedicinska säkerhetslaboratorier och den ende i norden med erfarenhet av att utveckla nivå 4-labb.

Läs hela artikeln

Ultuna undervisningshus