2016.05.20

Ingenting blir någonting

I veckan som gick påbörjades bygget av Kv. Laboratoriet 5 i stadsdelen med det något förvirrande namnet Ingenting i Huvudsta. Första spadtaget togs nu på vad som skall bli drygt 3000 kvm kontor för bioteknikföretaget Roche. Där skall man flytta ihop sina två enheter Roche Diagnostics och Roche Pharmaceuticals till gemensamma och fina nya lokaler. Tillsammans med byggherren Skanska har vi för Roches räkning ritat en ny byggnad inom byggnadsminnet SBL som fint skall komplettera den tidigare bebyggelsen. Inflyttning är planerad till hösten 2017. Vi har tidigare även gjort detaljplanen för Ingenting som totalt rymmer cirka 700 lägenheter och 40 000 kvm verksamhetsyta fördelat på elva kvarter.