2015.03.13

Inbjuden tävling om Naturum i Örebro

Den fjärde januari 2013 stod plötsligt Sveriges andra svarthuvade trut genom tiderna på Hjälmarisen utanför Svartåns mynning. Det var både geografiskt och tidsmässigt ett av de mest häpnadsväckande fynden i svensk fågelhistoria. De stora insatser som gjorts med att restaurera Oset, åmynningen, och Rynningeviken från soptipp och oljehamn till ett mångsidigt och vackert naturlandskap har gjort platsen attraktiv för växter, udda djur och vanliga människor.

Den 13 mars 2015 lämnade AIX in sitt förslag i den inbjudna arkitekttävlingen om ett Naturum i området. Ett besökscentrum för att ytterligare inspirera och utbilda naturreservatets besökare i kunskap om biotoper, landskapsrestaurering och miljöfrågor.

Vinnande förslag för Naturum Oset presenteras i mitten av april.

Foto: Hans Bister, 2013-01-05