2012.12.11

Husarkitekt Universitetshuset i Uppsala

Vår medarbetare Mona Lantzourakis har utsetts till SFV:s husarkitekt för Uppsala universitets huvudbyggnad.

Uppdraget innebär att man som stöd till förvaltaren följer byggnadsminnet under en lägre period. Underhåll och ombyggnader ska planeras så att värden beaktas över tiden.