2012.11.01

Husarkitekt Kv Krubban

Vår medarbetare och partner Erland Montgomery har utsetts till SFV:s husarkitekt för kv. Krubban på Östermalm.

Det statliga byggnadsminnet kv. Krubban omfattar hela kvarteret med alla byggnader samt marken dem emellan. Det innefattar Historiska museet, den av Fredrik Blom ritade ämbetsbyggnaden med västra och östra stallen, den Oxenstiernska malmgårdens flyglar, underofficersbyggnad, officersstallet, ridhuset och exercishuset.

Uppdraget är på 6 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 år.

Om förskolan på byggnyheter.se