2013.02.13

Hotellrum vid Rosersbergs slott

Moderna och samtidigt pietetsfullt renoverade hotellrum i Kavaljersflygeln vid Rosersbergs slott

Redan på slutet på 1700-talet lät Karl XIII inreda övernattningsrum för sina gäster och under 18- och 1900-talet har dessa successivt moderniserats. För dagens behov har vi varsamt infogat ett drygt 20-tal nya wc/dusch/badrum och gestaltat hotellrummen för lustfyllt och elegant boende på ett kungligt slott.

Arbetet har utförts inom slottsarkitektuppdraget för Rosersbergs slott på uppdrag av Statens fastighetsverk och i samarbete med hyresgästen – Rosersbergs slottshotell.

Foto: AIX