KMH i Arkitektur
2016.10.07

Kungliga musikhögskolan i Arkitektur

Häromveckan kom det senaste numret av Arkitektur ut. I magasinet publicerades ett omfattande reportage i fem uppslag om KMH redovisat med planer och sektioner, ackompanjerat av Åke E-son Lindmans vackra bilder.

Några utdrag ur artikeln:

När skolan skulle få sina länge efterlängtade utvidgade lokaler var en av grundtankarna att ge konsertsalarna en mer framträdande plats. Studenterna ger hundratals konserter varje år och skolan har potential att bli en betydande kulturscen i staden. Det är också konsertsalarna som är byggnadens poetiska hjärta.”

”Väl inne i Musikhögskolan får de vackra tegelbyggnaderna en framträdande roll. Glasbyggnader har ju en sådan logik – från insidan tar de in och lyfter fram sin omgivning. Lever av den. Här sker alla rörelser längst fasad, och det tar in hela stadslandskapet i miljön. Entrérummet upplevs som en förlängning av Brahegatan nedanför med samma sträckning och skala, och i den vita byggnadens korridorer fångas hela stadions märkliga tegelfasader in i ett stort panorama.”

”I sig är Musikhögskolan en byggnad som i alla delar är vacker och väl gestaltad. Avancerade tekniska förutsättningar har fått en balanserad arkitektonisk gestaltning. Sådant som att 82 musikrum av akustiska skäl är byggda helt utan kontakt med den bärande stommen, förutom de gummiklossar de vilar på, korridorer och hissar ska klara vändmått för en flygel, och att all luft ska ha förhöjd fukthalt.

Se hela artikeln här.

Artikelns faktaruta blev inte korrekt återgiven gällande AIX medarbetare i den tryckta versionen av Arkitektur, varför vi passar på att lägga in uppgifterna här nedan.

Uppdragsgivare Akademiska Hus

Ansvarig: Tobias Rosberg och Margareta Källström
Handläggande: Jasmina Jovanović Holm
Bitr. handläggande: Helena Ekelund
Delhandläggande stallet och fasader: Anders Rosenberg
Byggnadsantikvarie: Johan Engström.
Medarbetare: Silvia Las Heras, Marco Antonio, Sigrid Zenger, Filip Håkansson, Björn Wikmark, Lena Lynch, Sabbe Puskas, Mats Duvnäs, Mats Dahlgren, Eva-Lena Hanses, Per Odebäck, Linnéa Zickerman, Christine Lavelid, Lars Pålsson, Peder Lindbom, Lars Öste, Ethna McDermott, Lotta Lindgren.
Handläggande 2012 – 2013 Susanna Bremberg, 2011 – 2012 Sibylle Maurer, 2005 – 2010 Tobias Rosberg.

Uppdragsgivare KMH

Ansvarig konsertsalar: Annika Askerblom
Medarbetare: Therese Alston, Jonne Lidström, Bo Jacobsen.
Ansvarig föreställningsteknik: Torsten Nobling
Medarbetare: Filip Håkansson, Peder Lindbom, Stephan Kühn.
Ansvarig studios: Anne Lagerheim
Medarbetare: Therese Alston, Bo Jacobsen, Stephan Kühn