haijk
2011.01.31

Haijk, en kruka

Vår medarbetare Martin Berg har designat krukan Haijk som presenteras i tidskriften RUM 01/2011.

Utformningen av Haijk utgår från växtrikets växtkraft. Krukans karaktär förändras i samspel med omgivande miljö och skapar en dialog mellan växten, solen och personerna runt kompositionen.

Krukans bas är av gran. Till krukan kommer en karta och berättelse om trädets ursprung och beskrivning av vilken del av granen som just denna krukas bas är tagen från.

DESIGN: Johannes Herbertsson & Martin Berg för RVW
DIMENSION: 200 h x 125 Ø mm