Gunilla Persson
2009.11.09

Gunilla Persson, ny VD på AIX Arkitekter AB

Som ett steg i en planerad succession kommer Gunilla Persson från den 1:a december att ingå i företagets ledning. Under våren efterträder hon Erik Källström i rollen som bolagets vd.

Gunilla är arkitekt och projektledare och kommer senast från Erséus Arkitekter där hon varit chef för stockholmskontoret. Hon har förutom sin bakgrund som praktiserande arkitekt även tio års erfarenhet som projektledare på Statens fastighetsverk.

”Att leda ett företag som vårt med både stor bredd och många specialistkompetenser ställer speciella krav. Vi tror att Gunilla har de egenskaper som krävs och förmågan att ytterligare utveckla och förädla vår organisation. Gunillas erfarenhet av projektledning i högkvalitativa projekt breddar och stärker dessutom våra kompetenser” säger Per Frösslund, styrelseordförande.

”Jag har följt AIX under flera år och sett det utvecklats på ett mycket positivt sätt. Jag är väldigt glad över att få möjligheten att leda detta spännande och välrenommerade företag” säger Gunilla Persson.

Foto: Martin Beskow