2013.08.29

Gula villan flyttad

Byggnadsminnet Svartlings ridskola, eller Generalstabens stalletablissement som det formellt egentligen heter, lever vidare inom ramen för nybygget av Kungliga Musikhögskolan.

Den 28 augusti flyttades den 155 ton tunga trävillan, kallad Gula Villan, diagonalt över stalltomten till sin nya position längst in i området. Den varsamma flytten genomfördes utan incidenter med skorstensstockar, kakelugnar och glasveranda på utsidan intakta och utan att vara demonterade. Villan kommer så småningom att omfärgas i sin ursprungliga färg: Röd – lika de omgivande tegelbyggnaderna.