2014.03.28

Grafikens hus har brunnit

Natten mot den 16 mars brann Kungsladugården vid Gripsholms slott i Mariefred ner till grunden. Den stora ladugården hyste konstinstitutionen Grafikens hus, vars stora samling av grafiska blad försvann i lågorna.

Även ett högrest sädesmagasin från tidigt 1800-tal och ett hundraårigt vagnslider totalförstördes. Samtliga byggnader ingick i det statliga byggnadsminnet Gripsholms slott. De hade både som enskilda byggnader och som delar av helhetsmiljön ett högt kulturhistoriskt värde.

Grafikens hus ritades av AIX Arkitekter (dåvarande ARKSAM) under ledning av nu bortgångne Jan Lisinski och invigdes 1996 av Kung Karl XVI Gustaf. Vi tycker att det är oerhört sorgligt på flera plan att det nu är förstört. Förutom sina kulturhistoriska värden var ekonomibyggnaderna viktiga inslag i både stads- och landskapsbilden och bidrog till att förklara slottsanläggningens funktion. Grafikens hus har varit en vital drivkraft både nationellt och internationellt vad gäller den grafiska konsten. På ett mer personligt plan känns det sorgligt att ett av kontorets lyckade ombyggnadsprojekt är borta, det var ett av Jans käraste projekt där han också firade sin 50-årsdag. Vi gjorde så sent som 2012 vårdprogram för Kungsladugården och det är vår förhoppning att den nu förlorade bebyggelsens minne även kommer att kunna prägla framtida hantering av platsen. Vi tror och hoppas också att Grafikens hus skall resa sig ur askan och återta sin roll som centrum för den grafiska konstarten.

Läs med på www.grafikenshus.se och stöd gärna deras arbete för att återuppbygga sin verksamhet.

Foto: Åke E:son Lindman