2013.11.26

Göteborgs konserthus

AIX har av Higab fått uppdraget att genomföra en förstudie och att upprätta programhandling för renoveringar och förbättringar av Göteborgs konserthus.

Arbetet innebär att undersöka olika alternativ för upprustning av Stora salen, Stenhammarsalen och foajén. De akustiska förhållandena behöver förbättras i båda salarna och i foajén. Delar av inredningen är sliten och behöver renoveras. Likaså behöver tillgängligheten till och i huset ses över. De tekniska systemen för ljud och ljus skall uppdateras och förbättras. En fortsättning av utredningen kan bli att utreda möjligheterna att bygga till huset för att skapa utrymmen för musikundervisning, större serveringsytor samt konferens- och flera arbetsrum mm. AIX har tidigare samarbetat med Higab i flera projekt. Senast när vi var med och utarbetade förslag till ombyggnad av Göteborgs Stadsteater. Ett arbete som också omfattade förslag på tillbyggnad av ny scen.

Vi gläder oss åt det kommande arbetet.