Gasklocka
2009.03.30

Gasklockorna och Hjorthagens IP

FRAMTIDA KULTUR- OCH IDROTTSCENTRUM
De centrala delarna av gasverksområdet ritades av Ferdinand Boberg för drygt 100 år sedan. Flera Byggnader, i synnerhet de båda äldsta gasklockorna, erbjuder genom sina interiörer möjlighet till vackra scener och evenemangsarenor. Tillsammans med Hjorthagens IP kan området utvecklas till ett framtida kultur- och idrottscentrum. På uppdrag av Stockholms Stad, Exploateringskontoret, har vi tagit fram ritningar och illustrationer som ingått i ett beslutsunderlag kring önskemålet att bygga en scen för Stockholmsoperan i Gasklocka 1. Under den tid då Kungliga Operan vid Gustav Adolfs torg renoveras kan huvudscenen flyttas till gasverket. Det innebär etablering av en ny unik scen och salong i Stockholm som fortsatt kan användas för musik, dans, cirkus och annan scenkonst.

Illustration: AIX