Gamla-Riksarkivet-i-Stockholm
2013.10.10

Riksarkivet nominerat till Helgopriset

Som ett av fem projekt har Gamla riksarkivet på Riddarholmen i Stockholm blivit nominerat till Helgopriset, Statens fastighetsverks arkitekturpris – för bästa restaurering eller komplettering av äldre byggnadsverk.

Motiveringen lyder: ”Riksarkivet nomineras till Helgopriset 2013 för en mycket skickligt utförd renovering som har lyckats bevara atmosfären i en orörd miljö.”

Ytterligare beskrivning av projektet från Fastighetsverkets webbsida:

”Riksarkivets exceptionella kvaliteter av en till stor del oförändrad institutionsbyggnad från förra sekelskiftet har tagits till vara genom ett omsorgsfullt arbete där de bevarade ytskikten får berätta en vacker och mycket suggestiv historia. Nödvändiga installationer för el, ventilation och sprinkling har tillförts med sträng ordning och diskreta ingrepp. Fönstren av stål har renoverats och kompletterats utifrån krav på underhåll och klimat.”

Segraren kommer att presenteras på Arkitekturgalan den 8:e november. Tills dess håller vi tummarna.

Till nomineringarna på sfv.se