2016.02.12

From Countryside to City and Back Again

Sweden Sino Sustainable Design Association står som värd för ett heldagssymposium på KTH om hur arkitektur, design och planering bidrar till landsbygdsutveckling i anslutning till den expanderande urbaniseringen i både Kina och Sverige.

Huvudtalare är landsbygdsplaneraren och miljöförespråkaren Sun Jun som bland annat grundat Beijing Green Cross, tidigare stadbyggnadsminister Qiu Baoxing samt Göran Cars som leder flytten av Kiruna. Seminariet stöds av KTH, Tsinghua universitetet, Sveriges Arkitekter, Svensk Form, Svenskt Trä, Svenska Institutet, China Association for City Studies, svenska och kinesiska ambassaderna och de 102 medlemsföretagen. AIX marknadschef Lars Johansson kommer att tala om modernt träbyggande med industriell produktion. En kinesisk delegation med 25 arkitekter, planerare, tjänstemän, journalister och entreprenörer medverkar.

Symposiet är på svenska och kinesiska och kostar 1190 inkl. lunch. Anmäl dig genom att mejla dina kontaktuppgifter inklusive företagsnamn/organisation och fakturaadress till Sofia He sofia@sssda.org.