AIX-Arkitekter-ritar-bostäder-i-Uppsala
2013.11.01

Från förort till stad med massivträhus

Vi arbetar återigen med bostäder i Uppsala. I Sala backar pågår förändringar av området från förort till stad. Främst de stora vägarna i områdets utkant ska få en behagligare stadskaraktär. Ny Bebyggelse med butiker och bostäder.

Detaljplanarbetet in vid Vaksalagatan pågår för fullt. AIX Arkitekter ritar här tre kvarter åt olika beställare. Totalt ca 300 lägenheter i skiftande karaktär och upplåtelseformer. Det södra kvarteret uppförs av Uppsalahem och de två övriga av Nordisk Samproduktion. De två norra kvarteren är tänkta att uppföras som massivträhus.