2014.12.02

Fortsatt uppdrag med flytt av Spårvägsmuseet.

Flytten av Spårvägsmuseet går nu in i systemhandlingsskedet där vi har fått generalkonsultuppdraget med Tyréns som underkonsult. Vi har utvecklat museiidéerna från det parallella uppdraget 2012 och Stockholms stads krav och önskemål till ny detaljplan för området arbetas successivt in.

Spårvägsmuseet ligger i dagsläget på Tegelviksvägen på Södermalm men nu förbereds för en flytt till gasverksområdet i Hjorthagen där det planeras öppna under våren 2018. Den nuvarande byggnaden för museet ska rivas och tomten, kv Persikan, ska bebyggas med nya bostäder. Stockholms stad har då överlåtit en industribyggnad i gasverksområdet i Hjorthagen till SL. Efter en genomgripande restaurering och ombyggnad kommer ett helt nytt museum att slå upp portarna. Spårvägsmuseet är länets lokaltrafikmuseum och har ca 115000 besökare årligen.

”Det känns spännande och alla förutsättningar finns för att göra Spårvägsmuseet ännu mer relevant och välbesökt i framtiden. Läget i Gasverket, och kombinationen av de historiska byggnaderna och hållbar utveckling, känns väldigt passande för ett museum som skall berätta om staden och resandet.” säger museichef Christoffer Sandahl.

Illustration: Tomorrow