2013.11.06

Första spadtaget på KMH

Klockan 13:00 på tisdagen den 5 november togs det första spadtaget på den nya Kungl. Musikhögskolan på Östermalm som beräknas stå färdig våren 2016 och bli världens modernaste högskola.

Talade gjorde Sten Wetterblad, regiondirektör på Akademiska Hus, Cecilia Rydinger Alin, rektor vid KMH, Svante Hagman, VD på NCC Construction Sverige AB, studentkårens ordförande Cecilia Eriksson och utbildningsminister Jan Björklund. Därefter framfördes en specialkomponerad fanfar skriven av Joel Engström.

Det första symboliska spadtaget togs förutom av ovan nämnda talare även av hovsångerskan och KMH-alumnen Anne-Sofie von Otter.

På Akademiska Hus hemsida uttrycker Sten Wetterblad att man är mycket stolta över att äntligen påbörja nybyggnationen av en musikhögskola i världsklass och samtidigt bidra till universitetshuvudstaden Stockholms utveckling.

På samma hemsida säger Cecilia Rydinger Alin att KMH:s nya campus kommer att möjliggöra utbildning och forskning och ytterligare stärka vårt nationella uppdrag att forma nästa generations musiker och utbilda framtidens världsstjärnor.

Efter ceremonierna firades med tårtbuffé i Stora salen på KMH.

Länk till rapporteringen hos Akademiska Hus

Till projektbeskrivning