2017.06.01

Föreläsning om modern träbyggnadsteknik

På uppdrag av det svenska konsulatet i Toronto arrangerade Boverket ett seminarium om svenskt byggande och svenska byggregler. Seminariet hölls inför en besöksdelegation med kanadensiska fastighetsägare och representanter för kanadensisk byggindustri. AIX var genom Lars Johansson inbjuden att föreläsa om modern träbyggnadsteknik, klimatfrågan och Albert Einsteins stora intresse för trähus och fina träsegelbåtar.