2009.09.07

Föreläsning, nytt kulturkomplex i Kiev

LARS JOHANSSON, JESPER ENGSTRÖM OCH YVAN IKHLEF
Vi fick 2008 andrapris i en arkitekttävling med förslag till stadsplan och byggnader för en stor kultursatsning i Ukraina, Mystetskyj Arsenal kulturcentrum i Kiev, Ukraina. Platsen ligger i omedelbar närhet till det nyligen världsarvsklassade klosterområdet Pechersk Lavra och ingår i den nya kulturparken. I programmet ingår nya byggnader för konserthus, konstmuseum, biografer och konstnärsbostäder och administrativa lokaler och konservatorsateljéer för ett ukrainskt nationellt historiskt museum. Museet är inrymt i en karaktärsfull militär arsenalsbyggnad från 1813. Tävlingsuppgiften innebar skisser för ca 80.000 kvm nya byggnader samt utredningar och illustrationer för landskap och trafikplanering som utfördes i samarbete med Nyréns landskapsarkitekter och trafikplanerare från Sweco. 9 september kl. 18.00, Konstakademien, Fredsgatan 12.

Foto/Illustration: AIX