Erland Montgomery och Drottningholms slott
2021.02.09

Erland Montgomery får kunglig medalj

I slutet av januari förlänades slottsarkitekt Erland Montgomery H.M. Konungens medalj i 8:e storleken i serafimerordens band för förtjänstfullt arbete inom Kungl. Hovstaterna. Medaljen heter Litteris et Artibus och instiftades 1853 av kronprins Carl (XV). Litteris et Artibus är latin och betyder vetenskap och konst. Medaljen utdelas för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Erland som har arbetat som slottsarkitekt sedan 2009 får medaljen för förtjänstfulla insatser på Drottningholms slott.

”Jag blev väldigt glad och överraskad”, säger Erland Montgomery. ”Jag betraktar Drottningholm som ett allkonstverk, där alla ingående delar ingår i en komplex helhet som ska bevaras och utvecklas. Uppdraget förutsätter kunskap, känsla och helhetsperspektiv även på detaljnivå.”

Läs mer om arbetet på Drottningholms slott här.