Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Att bygga i det redan byggda

Transformation

Att kunna omforma det redan byggda efter nya krav och önskemål är en huvuduppgift för AIX. Omvärlden och våra liv förändras av yttre omständigheter och genom egna val. Livet förändras medan byggnaderna står kvar.

Samtidigt lever vi under ett överhängande klimathot där vi gemensamt måste återbruka och arbeta resurssnålt. Gamla byggnader har i många fall kvaliteter både vad gäller material och gestaltning som ska bevaras, de är vår byggda historia.

– Vi formar våra byggnader, men därefter formar byggnaderna oss.

Winston Churchill

Inom AIX Arkitekter är just transformation en viktig del av vår verksamhet. Vi har kompetens och resurser för att kunna analysera och värdera byggnader, samtidigt som vi även har den kreativa förmågan att omsätta våra kunders visioner till spännande och hållbara miljöer.

3D-skanning

Med vårt kunnande om 3d-skanning kan vi snabbt dokumentera byggnaden.

Våra byggnadsantikvarier utför kulturhistoriska analyser och behärskar kulturmiljölagstiftningen. Efter många års erfarenhet av ombyggnadsprojektering, kan vi installationer och tekniska system. Vi förstår betydelsen av samordning och styrning.

I den nya gestaltningen väver vi ihop nyskapande arkitektur med historiska spår och gamla minnen. Nya tillägg kan passas in, kontrastera eller vara helt osynliga, beroende på förutsättningar och miljö. 

I en transformation söker vi efter robusta och hållbara strukturer som tål förändring och nya funktioner. För att minimera byggandets miljöpåverkan strävar vi mot att bevara så mycket som möjligt. Bevarandet förutsätter en långsiktig underhållsprojektering med tidsatta och kalkylerade åtgärder. Vi försöker återanvända hela byggnaden, delar av den eller åtminstone fungerande byggnadsdelar.

Våra tillägg ska ha material och metoder som har så liten miljöpåverkan som möjligt, eller ha god resiliens. Men framför allt skall det färdiga resultatet ha en så hög verkshöjd och kvalitet att det inte behöver byggas om inom överskådlig tid. Kvalitet är hållbart. 

KMH
Foto: Åke E:son Lindman

En transformerad miljö skapar nya värden som varken den ursprungliga byggnaden hade eller som en nybyggnad kan uppnå. Nya material samverkar med gamla, ny formgivning spelar mot befintlig, AIX Arkitekter möter dåtidens, en ny byggherre möter en gammal. 

KONTAKTER

Error rendering.
Inriktning:

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.