Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Ett inkluderande samhälle

Tillgänglighet

Drottningholms slott

Vi har alla olika förmågor. Det kan bland annat bero på ålder, livssituation eller funktionsvariation. Att ta sig upp för en trappa kan vara en begränsning både för den som sitter i rullstol och den som drar en barnvagn. Våra förmågor varierar och miljön kan göra oss begränsade.

Enligt FN:s konvention för mänskliga rättigheter har alla rätt att delta i samhällslivet. Samhället ska vara hållbart och miljöer, både nya och gamla, ska vara tillgängliga för alla. I Sverige regleras målsättningen genom förordningar, föreskrifter, rekommendationer och policys.
Regler kring tillgänglighet ändras över tid liksom hur begrepp som funktionsvariation och tillgänglighet definieras. En bostad som bedömdes som fullt tillgänglig för tjugo år sedan kan idag anses vara otillfredsställande med dagens bedömningskriterier. På samma sätt kan dagens godkända tillgänglighetsnivåer i framtiden bedömas som otillräckliga.

Vi har stor erfarenhet både av att utforma nya byggnader och miljöer samt att anpassa det redan byggda efter nya krav och önskemål. Den befintliga miljön är utformad utifrån dåtidens behov och de regelverk som gällde vid uppförande vilket innebär att de ofta har betydande tillgänglighetsbrister.

Foto: Kalle Sanner

Inom AIX är sammanvägningar av olika kravställningar en viktig del av vår verksamhet. Frågor kring tillgänglighet ingår i den kreativa processen på ett naturligt sätt och gör att resultatet blir robust och hållbart. Vi ser kunskap om tillgänglighet som ett verktyg för att höja byggnadens kvalitet. Vi har kompetens och resurser för att analysera, inventera och värdera byggnader. Enkelt uttryckt ska vi göra så mycket som möjligt så tillgängligt som möjligt för så många som möjligt.

Inriktning:

Kontaktperson

Anne Lagerheim

Anne Lagerheim

Arkitekt SAR/MSA
Resurssamordnare och projektstöd, Sakkunnig av tillgänglighet – TIL 2

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.