Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Bakom kulisserna

Teaterteknik

Vi har på kontoret en grupp specialister som planerar lokaler för föreställningsverksamhet och scenkonst med tillhörande teatertekniska installationer.

Arbetet omfattar att gestalta scenrum, rum med scen och salong. Projekten genomförs ofta i samarbete med andra arkitektföretag och i uppdragen ingår att ta fram förslag för teaterscener, konsertsalar, scener för event och andra sceniska verksamheter. Vi har lång erfarenhet av att gestalta alla typer av scenrum, från proscenieteatrar till så kallade multi-scener, samt planering och specificering av nödvändiga stödfunktioner.

AIX genomför logistikstudier för både de interna och de publika funktionerna. Exempel på uppgifter om utförs omfattar siktstudier, förslag till olika publikgrupperingar och liknande studier som syftar till att ge bästa förutsättningar för att kommunikationen mellan publik och framföranden optimeras.

Med praktisk erfarenhet från både teaterbranschen och byggbranschen från planerade och genomförda uppdrag kan vi också ansvara för samordning mellan verksamheten och projekteringsgruppen.

Scener utrustas i allt högre grad med tekniska system. I våra uppdrag ingår även projektering av teatertekniska system, scenteknik och scenbelysning då dessa utgör en integrerad del av scenrummets funktioner.

Exempel på scenteknik är lyftsystem av olika slag, t.ex. rår som används för att lyfta strålkastare och dekor, punktlyftar för högtalare samt motoriserade scenpodier som kan användas för att skapa orkesterdiken och andra platser där golvnivån behöver kunna varieras. Vid utformning av scenbelysning ingår att utforma infrastrukturen för armaturplaceringar samt att specificera kriterier för val av strålkastare och ljuskontrollsystem.

Vi har under årens lopp planerat ny-, om- och tillbyggnad av fler än hundra scener i Sverige, Norge och Danmark. Exempel på genomförda nybyggnader är Tröndelag Teater i Trondheim, Stavanger Konserthus, Vendsyssel Teaterhus i Hjöring, Odense Musik och teaterhus, ODEON, NorrlandsOperan i Umeå. Exempel på moderniseringar är Nationaltheatret i Oslo, Oslo Konserthus, Göteborgs Konserthus, Dramaten i Stockholm.

Foto: Stavanger konserthus

Inriktning:

KONTAKTPERSONER

Torsten Nobling

Torsten Nobling

Arkitekt SAR/MSA
Theatre consultant MSTC

Stephan Kuhn

Stephan Kühn

Teaterteknisk konstruktör
M. ENG.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.