Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Den levande staden

Stadsutveckling

Vi som arkitekter och stadsplanerare har byggt upp den kunskap och förståelse som krävs för att utforma den kollektiva visionen av den helhet som en stad är: en plats som befolkas av boende, besökande och verksamma för att tillsammans leva och utvecklas, socialt, kulturellt och ekonomiskt.

I vårt dagliga arbete gör vi ofta exploateringsutredningar av olika omfattning, allt från enkla volymskisser för att utreda olika platsers möjligheter till mycket komplexa projekt där en lång rad parametrar arbetats in i det slutliga resultatet. I vår stora palett av utredningar ingår bland annat GIS-, kulturmiljö-, stadsbilds- och barnkonsekvensanalyser. Vi arbetar också med medborgardialoger och hållbarhets- och energiuträkningar av olika slag. Vi har inom kontoret certifierade experter som bidrar med både berikande interna samtal och certifierade rapporter.

Södra Värtan
Illustration: AIX Arkitekter

Vi tar dessutom löpande del av forskningsprojekt som förfinar vårt arbete med nya infallsvinklar och metoder. Våra experter kan leverera rapporter inom GIS, barnkonsekvensanalys, kulturmiljö och tillgänglighet och hjälpa till att identifiera möjligheter och säkerställa krav och kvalitet i pågående stadsutvecklingsprocesser.

Staden måste tillgodose dagens behov utan att kompromissa med kommande generationers utveckling – detta i en balans mellan den miljö vi ärvt och framtiden vi önskar oss.

Under lång tid har staden förvaltats och ritats enligt en teknisk syn som främst syftat till att säkerställa väsentliga funktioner som sanitet, avfallshantering, trafik, energi, grönområden mm. Med växande miljöansvarstagande betraktar vi numera staden som en integrerad del av en större helhet, en liten del av vår planet. Den hållbara stadsplaneringen reviderar därför metoder och principer för hur vi bygger en stad för att stödja – och ibland provocera fram – långsiktigt hållbara förändringar i samhället.

Vi bistår Solna stad i detaljplaneringen av Mälarbanan. Här tillkommer nya stationsentréer för Sundbybergs station i Solna som på så vis knyter samman områdena.

Luthagen Två torn

Flera av våra stora strukturplaner och en rad mindre stadsutvecklingar är idag färdiga stadsmiljöer som vi kan röra oss i. Tillsammans med våra bostäder, skolor, arbetsplatser och våra ombyggnads- och infrastrukturprojekt har vi under mer än 20 års tid samlat en stor och gedigen kunskap om städer och vi lever i dem. Den kunskapen gör att vi kan ge råd, erbjuda strategier och idéer för att hjälpa kommuner, utvecklare, privata och offentliga organisationer att nå sina mål med att förbättra livskvaliteten för människorna i staden.

Luthagen

I processen använder vi vår erfarenhet för att tidigt väcka frågor och dialog som hjälper till att få en transparent och smidig planprocess oavsett om det handlar om utvecklingsplaner, gestaltningsprogram eller planprogram.

Inriktning:

KONTAKTER

Mikael Uppling

Mikael Uppling

Arkitekt SAR/MSA
Partner och Kreativ ledare för Stadsutveckling & Bostäder

Lisa Wikström

Lisa Wikström

Arkitekt SAR/MSA
Partner, Personalansvarig, vvd

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.