Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Restaurering

Gamla Riksarkivet

Vi har kompetens och förmåga att genomföra kvalificerade uppdrag där vi kombinerar erfarenheter och kunskaper om att lyfta fram, förstärka och ibland återskapa värden och egenskaper hos en befintlig byggnad, ett rum eller en hel miljö som behöver omvårdnad. Kort sagt att genomföra en restaurering. 

I ordet restaurering ryms en mängd olika begrepp. Vi ser det som en viktig grundpelare och del av vår verksamhet som arkitektkontor. Vi erbjuder en samlad kunskap som spänner över hela skalan från högklassig restaurering och monumentvård till mer vardagligt och traditionellt underhåll eller byggnadsvård för att utnyttja en byggnads fulla potential och livslängd. 

Stockholms slott

Vårt arbetssätt bygger på ett kontinuerligt och nära samarbete mellan yrkeskategorierna arkitekter, byggnadsantikvarier och ingenjörer. På så vis tar vi i varje projekt fram och utvecklar detta utifrån våra duktiga medarbetares bästa och mest relevanta kompetenser och gedigna erfarenheter. 

Vi är 15 personer, arkitekter och byggnadsantikvarier, som gått den vidareutbildning som populärt brukar kallas Mejan. Med detta menas Kungl. Konsthögskolans ettåriga vidareutbildning i restaureringskonst som ofta har ett särskilt tema eller inriktning. Nästan varje år har vi någon medarbetare som deltar i denna kurs och det förekommer också att vi bidrar som föreläsare eller anordnar visningar eller studiebesök för kursdeltagarna vid något av de objekt vi själva jobbar med som har anknytning till årskursens tema. Vi håller på detta sätt en fortlöpande kontakt med både den praktiska och den akademiska världen. Detta för att kontinuerligt vara insatta i vilka rön och strömningar som ligger i tiden inom denna kunskapssektor, både i Sverige och internationellt. 

Gustaf Vasa kyrka
Foto: Anders Fredriksen

Ibland är uppdragen så komplexa och omfattande att vi behöver söka stöd och samarbete med specialister i våra upparbetade och omfattande kunskapsnätverk. Ofta kan vi då erbjuda en komplett projektgrupp där vi kan verka som generalkonsult och avtalspart med kunden. Inom våra nätverk har vi utöver ett brett fält av projekterande konsulter även goda kontakter med kvalificerade firmor inom utförandeledet, som konservatorer, målare, förgyllare, snickare, stenhuggare och skulptörer. 

Inriktning:

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.