Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Lärandemiljöer

Mälardalens Högskola, campus Eskilstuna

Sveriges demografiska struktur förändras liksom synen på lärande. Befolkningen både ökar och minskar beroende på geografi och åldersgrupp.

Den snabba utvecklingen gör att begreppet ’livslångt lärande’ idag verkligen är relevant och att behovet av rum för olika sorters lärande ständigt ökar. Vi strävar efter att skapa inspirerande miljöer åt våra kunder där elever och personal mår bra. Ofta handlar det om helhetslösningar som inkluderar utbildning, kultur och fritid.

Sticklinge förskola

Vi har många års erfarenhet av att arbeta med lärandemiljöer som förskolor, skolor, högskolor och universitet. Uppdragen varierar och spänner från små anpassningar till stora nybyggnadsprojekt. Ibland kan det handla om transformationer där en gammal byggnad får en ny funktion i form av exempelvis förskola eller högskola. Det handlar också om upprustningar av nedgångna miljöer eller givetvis om helt nybyggda undervisningsmiljöer. 

Att skapa funktionella utbildningsmiljöer som ger kreativitet, arbetslust och trygghet där människor i alla åldrar kan utvecklas och både finna och nå sina mål är bland de finaste uppgifter vi har. 

Vi arbetar med hela projekteringsprocessen från koncept till färdig bygghandling med hjälp av vår inarbetade planeringsmetodik och våra planeringsverktyg. Vi eftersträvar hållbara strukturer som kan anpassas till olika pedagogiska inriktningar. Ett annat mål kan vara att miljön skall kunna inrymma andra funktioner utanför ordinarie undervisningstid. Under hela processen är vi transparenta mot kunden och tar in nya förutsättningar så att resultatet blir optimalt.

Inriktning:

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.