Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Kontor och arbetsplatser

Parkhuset

Arbetsplatsen är för många en betydande del av livet. Både i tid, engagemang och välbefinnande.   

Att skapa inspirerande, flexibla och väl fungerande kontor som berikar och underlättar människors vardag är ett betydelsefullt arbete där vi på ett konkret sätt bidrar till att uppfylla vår vision om ett bättre samhälle. Vi vill bidra till att folk med lust går till sitt arbete och att vår kund är stolt över sin fastighet. 

Vi arbetar med både nybyggnationer och transformationer tillsammans med olika typer av kunder, både fastighetsägare och hyresgäster.

Hammarbyterrassen

De olika kombinationerna kräver olika infallsvinklar men i slutänden ska era önskemål och vår kompetens i en välorganiserad symbios resultera i en vacker, flexibel och välplanerad fastighet med lång livslängd och möjlighet till förändring och utveckling.

Själva sitter vi sedan 40 år tillbaka i samma byggnad, ritad av Ragnar Östberg, och vi har många gånger under den tiden format om lokalerna efter nya och förändrade behov. 

Vi skapar efter övertygelsen att en god grundstruktur öppnar för framtida möjligheter. Förutsättningarna för att en kontorsbyggnad ska bestå och under hela sin livslängd göra så små klimatavtryck som möjligt bygger på gedigen kunskap om det redan byggda i kombination med moderna och hållbara tankesätt och metoder.

MDU, campus Eskilstuna
Åke E:son Lindman

Långsiktighet och kvalitet

Vi har genom många projekt under lång tid, tillsammans med våra kunder, byggt upp en kunskap som vi vårdar och nyttjar i vårt arbete. Därför är vi trygga med att lova att våra framtida samarbeten kommer att bli till ömsesidig glädje för både oss och våra kunder. Kvalitet är hållbart.

KONTAKTPERSONER

Katja Hillström

Katja Hillström

Arkitekt
Partner och Kreativ ledare för Offentliga & kommersiella byggnader och Inredning
Inriktning:

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.