Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Att skapa hållbara interiörer för människor

Inredning & design

Mälardalens Högskola, campus Eskilstuna

Med människan som utgångspunkt skapar vi interiör arkitektur. För oss handlar inredningsarkitektur om att formge rum med omtanke om alla dess delar, detaljer och skalor. Vi möter våra uppdrag med stor inlevelse och omsorg om dem som ska leva och verka där. Vi vet att väl gestaltade rum bidrar till människors välmående, stimulans och prestationer.

Vi arbetar med tydliga processer nära kunden utifrån deras behov och skapar framtida miljöer av hög kvalitet. Vi har erfarenhet av att arbeta med hyresgästanpassningar för privata företag och offentliga kunder. Med hjälp av program- och behovsanalyser står kundens identitet och varumärke i fokus. Inom varje uppdrag är kundens vision både vår utgångspunkt och ständiga målpunkt. Vi erbjuder allt från föreläsningar, och workshops till gestaltningskoncept och lokalprogram och är en strategisk part där vi tillsammans genom hela projektet når ett gemensamt mål.

Vi är er samarbetspart från början till slut.

Det finns en kraft i förändring.

Försvarshögskolan

För oss handlar inredningsarkitektur både om identitet och hållbarhet, i ett längre perspektiv, där lokalerna ska gå att förvalta och utveckla över tid. Med genomarbetad rumslig gestaltning och välavvägda funktioner skapar vi långsiktiga värden. Från konceptarbete med studier, utredningar och skissförslag leder arbetet fram till kulör- och materialval där vi skapar rumslig gestaltning. De rumsvolymer vi vistas i, ljus som skapar rum, kulörer och material som vi berör har förmågan att påverka vår fysiska upplevelse.

En part i varje enskild del och projekten i sin helhet

Vår uppgift är att fånga upp behoven och omsätta dessa i skräddarsydda lokaler med hänsyn till flöden, funktion, ergonomi, hållbarhet och arbetsmiljö. På resan från ett nuläge med ny riktning är integrering av nya arbetsmetoder och -modeller viktiga delmål på vägen. Vi har lång erfarenhet och i samarbete med er och ett analytiskt, flexibelt tänkande tillgodoser vi nya behov som uppstår i förändringen.

Vi formar lokaler för ert sätt att arbeta.

Mälardalens Högskola, campus Eskilstuna
Foto: Peder Lindbom

Våra samarbeten leder ofta till långvariga relationer vilket säkerställer hög kvalitet

Vi ligger i framkant vad det gäller cirkulära processer och utgångspunkten är alltid återbruk. Alla projekt har olika förutsättningar, men alla har en hållbarhetspotential. Med vår kompetens och ett bra nätverk av samarbetspartners hjälper vi er att göra rätt val för att optimera hållbarhetsaspekterna i varje enskild del och projekten i sin helhet. Vi är övertygade om att hög kvalitet och verkshöjd ger ett resultat som håller avsevärt mycket längre.

Kvalitet är hållbart.

Inriktning:

KONTAKTPERSONER

Katja Hillström

Katja Hillström

Arkitekt
Partner och Kreativ ledare för Offentliga & kommersiella byggnader och Inredning

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.