Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Hållbarhet

Begreppet hållbarhet är en kombination av många faktorer och det krävs både erfarenhet, vilja och uppfinningsrikedom för att nå så långt som vi nu måste för att ta hand om samhällets och naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt.

AIX Arkitekters hållbarhetsstrategi ligger till grund för alla projekt vi arbetar med. Detta betyder att vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan i samarbete med våra beställare. AIX har alltid arbetat med ombyggnad och restaurering och då behandlat frågor om beständighet, transformation och optimering, naturliga material och ett varsamt omhändertagande av det redan byggda. Dessa tankar och värderingar finns nedärvda i vår företagskultur och är en grund för vårt hållbarhetsarbete även i helt nybyggda projekt. Det finns alltid en hållbarhetspotential att inkludera i varje uppdrag.

Hållbarhetsmål

AIX anser att våra viktigaste utmaningar är att arbeta för byggsektorns minskning av koldioxidutsläpp för att nå de nivåer som krävs för klimatet, att gestalta byggnader som i sina material och sin planering inte minskar vår biologiska mångfald, att i projekt och planering verka för minskade klyftor i samhället och för ökad social hållbarhet och integration.

Social hållbarhet

Som arkitekter och stadsplanerare vet vi att en stad är mer än bara en fysisk plats; den är framför allt en social arena där livet utspelar sig. Målet är därför att vår stadsutveckling ska bidra till platser som är trygga, inkluderande och främjar sociala möten och lika rättigheter.

De viktigaste tillgångarna för att skapa en levande stadsmiljö är de värden som redan finns, i form av omtyckta platser och byggnader, och i form av verksamheter och engagemang som människor som är knutna till staden har. Därför vill vi involvera verksamhetsutövare, boende och övriga invånare i stadsbyggnadsprocessen. Kunskap om det sociala liv som redan finns ger förutsättningar för att bygga en ny, omtyckt och inkluderande stadsmiljö.

Läs mer om stadsutveckling och social hållbarhet

Med kunskap om det redan byggda skapar vi framtida arkitektur. 

Längd på video: 3:11

Om klimatberäkningar

KONTAKTPERSON

Karin Löfgren

Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhetsansvarig
Inriktning:

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.