Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Hållbarhet

Hammarbyterrassen

Med kunskap om det redan byggda skapar vi framtida arkitektur. 

Begreppet hållbarhet är en kombination av många faktorer och det krävs både erfarenhet, vilja och uppfinningsrikedom för att nå så långt som vi nu måste för att ta hand om samhällets och naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt.

AIX Arkitekters hållbarhetsstrategi ligger till grund för alla projekt vi arbetar med. Detta betyder att vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan i samarbete med våra beställare. AIX har alltid arbetat med ombyggnad och restaurering och då behandlat frågor om beständighet, transformation och optimering, naturliga material och ett varsamt omhändertagande av det redan byggda. Dessa tankar och värderingar finns nedärvda i vår företagskultur och är en grund för vårt hållbarhetsarbete även i helt nybyggda projekt. Det finns alltid en hållbarhetspotential att inkludera i varje uppdrag.

Hållbarhetsdialog

I vårt arbete uppstår den största miljöpåverkan genom de gestaltningsval vi gör i våra projekt. Därför ligger vårt främsta fokus på ständig kompetensutveckling, att följa teknikutveckling och bevakning av vår omvärld och forskning. Vi utvecklar våra verktyg och processer för att i dialog med våra kunder och samarbetspartners göra rätt val och maximera hållbarhetsaspekterna i varje enskilt projekt. Läs mer om vår hållbarhetsdialog.

Samarbetspartners och färdplaner

Våra egna hållbarhetsstrateger bistår och jobbar parallellt för nya samarbeten och kunskapsutbyten med sin expertis om metoder och certifieringar, både internt för att sprida kunskap mellan projekt och externt så att en kund alltid för tillgång till relevant erfarenhet inom sitt specifika projekt. Ett exempel är vår kunskap och stora praktiska erfarenhet av träbyggnad som metod som vi sprider genom nätverken TränätverkA samt Föreningen Trästad. Även vårt engagemang i Lokal Färdplan Malmö 2030 och i Uppsalas klimatprotokoll är praktiskt initiativ där AIX delar kunskap.

Dressyrhallen Rosersberg

Nätverk vi arbetar aktivt i:

Sweden Green Building Council (SGBC)  
Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30)                 
Färdplan 2045 Sveriges byggindustrier (Fossilfritt Sverige)  
TränätverkA 
Föreningen Trästad  
Architect Declare 
Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild
Uppsala Klimatinitiativ

Klimatgestaltning

Med kunskap och eftertanke ska varje nybyggnad formas med långsiktiga ambitioner, flexibelt och med hög kvalitet för att bli en tillgång för sitt sammanhang och bidra till att stärka vår gemensamma framtid. Återbruk av hela byggnader, byggnadsmaterial och inredning i olika former är en självklar del i det cirkulära samhället och här har vi en lång tradition av ett långsiktigt tankesätt.

Hållbarhetsmål

AIX anser att våra viktigaste utmaningar är att arbeta för byggsektorns minskning av koldioxidutsläpp för att nå de nivåer som krävs för klimatet, att gestalta byggnader som i sina material och sin planering inte minskar vår biologiska mångfald, att i projekt och planering verka för minskade klyftor i samhället och för ökad social hållbarhet och integration.

Vidarebruk, transformation och återbruksanalyser

Efter att ha räknat igenom ett antal projekt med avseende på utsläpp av klimatgaser inser vi tillsammans med många kolleger och beställare att vi inte kommer nå våra klimatmål om vi fortsätter att ta av ändliga resurser för att bygga nytt oavsett hur mycket vi sänker klimatavtrycket med optimerade materialval. Nybyggnation resulterar i utsläpp och just nu behöver vi istället hämta in koldioxid. Vi behöver analysera alternativ som transformerat det redan byggda och vi måste arbeta med materialbanker och återbruk samt förlängning av byggnaders livslängd. AIX har årligen ca 300 projekt och över hälften av dessa är ombyggnad eller tillbyggnadsprojekt. Vi har därför sedan länge en mycket bred och kreativ kompetens att erbjuda kring ”vidarebruk” av de byggnader vi redan har.

KMH
Foto: Åke E:son Lindman

Tjänster och certifieringar 

Miljöbyggnad som certifierad ansvarig, BREEAM, City Lab, Leed, Svanen, Greenbuilding, NollCo2, Dagsljusberäkningar, Solstudier, Massaanalyser, Livscykelanalyser (LCA), Barnkonsekvensanalyser, Bas-P, Tillgänglighetssakkunnig (TIL), Certifierad sakkunnig kulturvärden (KUL)

Längd på video: 3:11

Om klimatberäkningar

KONTAKTPERSON

Karin Löfgren

Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhets- och Träbyggnadsstrateg
Inriktning:

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.