Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Hållbarhet

Begreppet hållbarhet är en kombination av många faktorer och det krävs både erfarenhet, vilja och uppfinningsrikedom för att nå så långt som vi nu måste för att ta hand om samhällets och naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt.

AIX Arkitekters hållbarhetsstrategi ligger till grund för alla projekt vi arbetar med. Detta betyder att vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan i samarbete med våra beställare. AIX har alltid arbetat med ombyggnad och restaurering och då behandlat frågor om beständighet, transformation och optimering, naturliga material och ett varsamt omhändertagande av det redan byggda. Dessa tankar och värderingar finns nedärvda i vår företagskultur och är en grund för vårt hållbarhetsarbete även i helt nybyggda projekt. Det finns alltid en hållbarhetspotential att inkludera i varje uppdrag.

Hållbarhetsmål

AIX anser att våra viktigaste utmaningar är att arbeta för byggsektorns minskning av koldioxidutsläpp för att nå de nivåer som krävs för klimatet, att gestalta byggnader som i sina material och sin planering inte minskar vår biologiska mångfald, att i projekt och planering verka för minskade klyftor i samhället och för ökad social hållbarhet och integration.

Med kunskap om det redan byggda skapar vi framtida arkitektur. 

Längd på video: 3:11

Om klimatberäkningar

KONTAKTPERSON

Karin Löfgren

Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhets- och Träbyggnadsstrateg
Inriktning:

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.