Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Hållbarhet

Hammarbyterrassen

Begreppet hållbarhet är en kombination av många faktorer och det krävs både erfarenhet, vilja och uppfinningsrikedom för att nå så långt som vi nu måste för att ta hand om samhällets och naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt.

Hos oss genomsyrar hållbarhet hela verksamheten, inom alla projekt och i alla skeden. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan och har alltid arbetat mycket med ombyggnad och restaurering och då behandlat frågor om beständighet, naturliga material och ett varsamt omhändertagande av det redan byggda. Dessa tankar och värderingar finns nedärvda i vår företagskultur och är en grund för vårt hållbarhetsarbete.  

Foto: Kicki Fotograf

Med kunskap om det redan byggda skapar vi framtida arkitektur.  

I vårt arbete uppstår den största miljöpåverkan genom de val vi gör i det dagliga arbetet. Därför ligger vårt främsta fokus på ständig kompetensutveckling. Vi utvecklar våra metoder, verktyg och processer för att i dialog med våra kunder och samarbetspartners göra rätt val för att maximera hållbarhetsaspekterna i varje enskilt projekt. Vår breda flora av kunskapsområden gör att vi kan samverka internt för att påverka i projektens alla delmoment. Våra egna hållbarhetsstrateger bistår och jobbar parallellt för nya samarbeten och kunskapsutbyten med sin expertis om metoder och certifieringar för att vi alla ska bli bättre. Ett exempel är vår kunskap och stora praktiska erfarenhet av träbyggnad som metod som vi sprider genom nätverken TränätverkA samt Föreningen Trästad. Även utvecklingen av livscykelanalyser av våra projekt kopplat till vårt engagemang i Lokal Färdplan Malmö 2030 är ett sådant.

Med kunskap och eftertanke ska varje nybyggnad formas med långsiktiga ambitioner, flexibelt och med hög kvalitet för att bli en tillgång för sitt sammanhang och bidra till att stärka vår gemensamma framtid. Återbruk av hela byggnader, byggnadsmaterial och inredning i olika former är en självklar del i det cirkulära samhället och här har vi en lång tradition av ett långsiktigt tankesätt. 

 

Vi har kunskap, erfarenhet och kapacitet att erbjuda följande tjänster och certifieringar:  

Miljöbyggnad 3.0
BREEAM-SE
City Lab
Leed
Svanen
Dagsljusberäkningar
Solstudier
Livscykelanalyser (LCA)
Barnkonsekvensanalyser
Bas-P
Tillgänglighetssakkunnig
Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
NollCo2
Greenbuilding
Återbruk av inredning och byggmaterial
Träbyggnad

Samarbetspartners och färdplaner: 

Sweden Green Building Council (SGBC)  
Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30)                 
Färdplan 2045 Sveriges byggindustrier (Fossilfritt Sverige)  
TränätverkA 
Föreningen Trästad  
Architect Declare 
Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild

Inriktning:

KONTAKTPERSON

Karin Löfgren

Karin Löfgren

Ph.D Arkitekt SAR/MSA
Hållbarhets- och Träbyggnadsstrateg

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.