Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot
Ett samlat ansvar

Generalkonsult

Uppsala Universitetshus

I projekt där vi tilldelas rollen som generalkonsult för ett projekteringsteam kan vi förenkla processen för våra kunder.

Som arkitektkontor är arkitektur vårt huvudsakliga verksamhetsområde med allt vad det innebär från idéskiss till färdiga produktionshandlingar. Men projekteringsprocessen är komplex med många inblandade parter vilket kan vara både tids- och resurskrävande för kunden. Med många kockar runt soppan kan ansvarsfrågor bli otydliga och det blir svårt att effektivt styra mot målet.

Stockholms slott
Foto: Peder Lindbom

Vi erbjuder ett samlat projekteringsstöd där alla tekniska kompetenser samlas under vårt huvudmannaskap. Kontoret har gedigen erfarenhet av åtaganden som generalkonsult genom våra stadsutvecklingsprojekt och slotts- och husarkitektuppdrag, men även i mindre projekt och åt privata uppdragsgivare. Ett helhetsansvar som generalkonsult är något vi alltid eftersträvar och vill göra oss förtjänta av då det ger oss bäst möjligheter att säkerställa att projektets bärande idéer förverkligas.

Vi kan ansvara för hela eller delar av projekteringsgruppen beroende på kundens önskemål, projektets storlek, komplexitet och ambitionsnivå. Vi är då kundens avtalspart medan övriga konsulter i sin tur har oss som avtalspart och beställare av tjänster.

Vi håller samman projektet och ansvarar för övriga konsulter, tidsstyrning, kvalitet, lagkrav, miljö, energi och projektgruppens ekonomi. Tekniksamordning och projekteringsledning ingår ofta i åtagandet. Vägen till ett gott resultat kan beredas genom att vi kan erbjuda en grupp av lämpliga experter för det aktuella uppdraget. Samordning och kommunikation är a och o och vi är både lyhörda och tydliga. Under processens gång har vi en öppen dialog och kontinuerliga avstämningar med vår kund.

Vi har samlat flera expertkompetenser på kontoret och efter många år i branschen har vi också byggt upp ett gediget kontaktnät av teknikkonsulter vilket gör att vi kan plocka ihop team som anpassas efter uppdragets förutsättningar. En general har inget personalansvar utan enbart ett projektansvar vilket innebär att kunden kan påverka teamets sammansättning under resans gång.

Inriktning:

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.