Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Digitalisering

Karyatider

Digitalisering är ett yvigt begrepp som innefattar mängder av olika tekniker och arbetssätt. Det kan innebära allt från ett bättre sätt för en kommun att kommunicera med sina medborgare till att bygga upp en byggnads alla beståndsdelar innan spaden satts i jorden.

Vi arbetar i båda ändar av detta spektrum och utforskar hela tiden ny teknik och mjukvara som förbättrar och effektiviserar våra metoder. Allt för att med stöd av den snabba tekniska utvecklingen öka kvaliteten på de tjänster vi levererar.

Tillsammans med kunden kan vi för varje projekt ta fram en specialanpassad metod med de hjälpmedel som det specifika projektet är betjänt av.

BIM

Alla våra projekt projekteras med utgångspunkten att kunden ska kunna välja BIM, Building Information Model, som projekteringsmetod. Det innebär att objekten i 3D-modellen har all nödvändig information kopplad till sig vilket förenklar projekteringen och ger möjlighet till träffsäkra beräkningar. Det ger också pålitliga visualiseringar och analysmöjligheter genom alla projektets faser vilket sammantaget ger våra kunder en trygg, begriplig och effektiv process.

Vi är ett av åtta arkitektkontor i initiativet BIM Stockholm som med hjälp av våra samlade erfarenheter har utvecklat det nya kodningssystemet BIMTypeCode som förenklar projekteringsprocessen och ökar produktiviteten i byggsektorn.

Tidiga skeden

BIM i tidiga skeden är ett utmärkt digitalt verktyg för att kunna överblicka, samordna underlag och samarbeta med modeller i komplexa stadsutvecklingsprojekt. Verktyget ger möjligheter till de beräkningar och analyser som ligger till grund för utformning av stadsmiljöer inom exempelvis klimat, mark, volym och gestaltning. Det bidrar i sin tur till ett ökat kunskapsunderlag och en större förståelse inom planprocessen. BIM ger även möjligheten att enkelt visualisera förslag vilket förbättrar kommunikationen mellan stadsplaneringens olika aktörer.

Fotogrammetrisk dokumentation

Med hjälp av fotogrammetri har vi tagit fram metoder för att dokumentera byggnader. Syftet är att i början av projekt kunna ta fram underlag med mycket god precision. Informationen kan användas för att fatta viktiga beslut i ett tidigt skede.

Dagsljus och parametrisk design 

På AIX jobbar vi med parametriska metoder för att ta fram en grafisk och kvantifierad förståelse för dagsljusfaktorn i relation till de krav som ställs av Boverket eller andra aktörer. Det hjälper oss att enkelt kunna säkerställa en god vistelsemiljö i projekten både i tidiga och senare skeden. Att göra beräkningarna internt hos oss medför att vi snabbt kan föreslå och utföra justeringar som kan främja resultatet i projektet. Vi använder oss av programmen Rhino och Grasshopper som gör att vi kan använda en beräkningsmodell av branschstandardmått. 

Solstudie, Kv Såpsjudaren

Tekniken kan med hjälp av avancerade algoritmer analysera modeller utefter exempelvis klimatberäkning av koldioxidavtryck, dagsljuskrav eller möblerbarhet. Detta är ett mycket spännande förändringsfält som vi ser kommer vara ett stöd och överta fler delar av projekteringen allt eftersom branschen utvecklas och en bredare efterfrågan etableras.

Byggnadssimulering

VR är ett välkänt verktyg och ingår idag i underhållningsrekvisitan i många hem. Men det används också med fördel för att i tidiga skeden blicka långt fram i ett projekt och få en upplevelse av hur förslaget kommer att te sig i färdigställt skick. Vi har ett VR-rum på kontoret som våra kunder kan nyttja men använder oss också av mobila lösningar som fungerar ute på fältet.

Samma presentationsmetoder som används för icke ännu byggda miljöer använder vi även för att dokumentera och föreslå transformering av existerande miljöer.

Digitala inmätningsmetoder

Att ha ett korrekt underlag att utgå ifrån är grundläggande när man arbetar med redan existerande byggnader. Underlag som inte alltid är lätt att få fram. Därför har vi investerat i verktyg och utvecklat en metodik för att 3D-skanna befintliga byggnader, både ut- och invändigt.

Den laserskannade informationen bildar ett punktmoln som sedan kan användas för att bygga upp en BIM-modell.

Längd på video: 3:29

Virtuell resa genom punktmolnsmodell av Göteborgs stadsteater

“Laserscannern skjuter 360 000 punkter per sekund i en sfär och genom att flytta den mellan olika rum och byggnadens olika delar så kan vi dokumentera hela byggnaden och det blir första steget i att skapa en digital tvilling.”

Se filmen där Peder Lindbom berättar om digitala tvillingar och inmätning.

Yvan Ikhlef

I en värld där digitala verktyg och AI spelar en alltmer central roll, ligger AIX i framkant när det gäller att utforska och implementera dessa teknologier i sitt arbete. Yvan Ikhlef, arkitekt och delägare på AIX, leder AI-gruppen och delar med sig av sin syn på AI:s roll inom arkitektur och de utmaningar och möjligheter som dessa teknologier för med sig.

KMH, flygvy
Foto: Peder Lindbom

Drönarfoto

Vi jobbar även med ortofotografering som är drönarbaserad fotograferingsteknik där materialet efter behandling bildar en 3D-modell. Denna kan sedan användas för orientering i projektet eller som grund för en BIM-modell. I varje projekt anpassar vi metoderna efter kundens önskemål och projektets krav.

Vi arbetar med följande mjukvaror:

 • Förstudie/tidiga skeden: Revit, Rhino, sketchup
 • Projekt design: Revit, autocad, BIM360
 • Samordning: Solibri, Navisworks
 • Visualisering: Enscape, VR, V-ray
 • Byggdelsdatabas: dRofus, BIMeye
 • GIS – Global Mapper
 • Parameterisk design: Grasshopper och Dynamo
 • Detaljplanering – Focus Detaljplan
 • 3D printer: Ultimaker Cura
 • Punktmoln: Leica Register360, Leica Truview, Cloudcompare, Recap, Undet, Global Mapper
 • Fotogrammetri: Realitycapture
 • LCA: Oneclick
Inriktning:

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.