Gå till huvudinnehåll Gå till sidfot

Erbjudande

Med kunskap om det redan byggda skapar vi framtida arkitektur.

Varför är arkitektur så viktigt för oss? Vår övertygelse är att god arkitektur gör oss gladare och friskare. Hur vi bor, arbetar och lever har stor betydelse för människans välbefinnande.

Arkitektur är en del av vår kultur, en del av oss. Arkitektur skall beröra och spegla sin samtid. Vi har väl utvecklade metoder för att åstadkomma omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Vi vill med god arkitektur som är både vacker och hållbar vara med att bygga och förvalta vårt gemensamma samhälle nu och för framtiden.

Dressyrhallen Rosersberg

Hållbarhet

Hos oss genomsyrar hållbarhet hela verksamheten, inom alla projekt och i alla skeden. Vi strävar alltid efter att minimera våra insatsers miljöpåverkan och har alltid arbetat mycket med ombyggnad och restaurering och då behandlat frågor om beständighet, naturliga material och ett varsamt omhändertagande av det redan byggda.

Den levande staden

Miljö, samhälle och ekonomi kan ses som de tre hörnstenarna i en levande stad. Den måste ge möjligheter för alla att finna en trygg, värdig och livfull miljö för sitt varande. En plats där invånarna i alla livets skeden tillsammans ska kunna leva sina liv och utvecklas, både socialt och ekonomiskt, i en väl ombonad helhet.

Kv Sjöresan

Bostäder

Våra bostäder är den del av stadsplaneringen som kommer oss allra närmast. Där ska vi alla leva och trivas under hela våra liv med alla dess faser och förändringar i ett välbalanserat samband med det ständigt pågående samhället runtomkring.  

Restaurering

AIX Arkitekter har kompetens och förmåga att genomföra kvalificerade uppdrag där vi kombinerar erfarenheter och kunskaper om att lyfta fram, förstärka eller ibland återskapa värden och egenskaper hos en befintlig byggnad, ett rum eller en hel miljö.

Att bygga i det redan byggda

Gamla byggnader har i många fall kvaliteter både vad gäller material och gestaltning som ska bevaras, de är vår byggda historia. Att kunna omforma det redan byggda efter nya krav och önskemål, är därför en huvuduppgift för hela byggbranschen. 

Mälardalens Högskola, campus Eskilstuna

Lärandemiljöer

Vi strävar efter att skapa inspirerande och livfulla miljöer där elever, studenter och personal ges de bästa förutsättningarna för att lära och läras.

Parkhuset

Kontor och arbetsplatser

Arbetsplatsen är för många en betydande del av livet. Både i tid, engagemang och välbefinnande. Att skapa fina, flexibla och väl fungerande kontor som berikar och underlättar människors vardag är ett ärofyllt arbete där vi på ett konkret sätt bidrar till att uppfylla vår vision om ett bättre samhälle.

Entréhallen, Stockholms centralstation

Att tillvarata kulturhistoriska värden

AIX erbjuder stöd i byggnadsantikvariska frågor till kunder som behöver stöd i processer som inbegriper förändring av fastigheter. Vi tar ansvar för att kulturhistoriska värden tas tillvara och lyfts fram för ett långsiktigt hållbart resultat.

Solstudie, Kv Såpsjudaren

Digitalisering

Digitalisering kan innebära allt ifrån bättre sätt för en kommun att kommunicera med sina medborgare, till att bygga upp en byggnad ned till mista bult innan så mycket som ett spadtag har satts i backen. På AIX jobbar vi i båda ändarna av detta spektrum.

Vill du hålla koll på oss? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.