2016.03.21

Entréhallen på Stockholm central renoveras

Under senare år har stora delar av Centralstationen i Stockholm renoverats. Vi har på uppdrag av Jernhusen AB projekterat ombyggnad av Entréhallen, Stockholms kanske mest levande rum, där rummet nu kommer att öppnas upp och göras mer välkomnande och ljust. De gamla dörrarna kommer ersättas med smäckrare och belysningen förnyas. Takmålningarna från 1912 restaureras och övriga ytskikt lagas och rengörs. Hallens variationsrika historia används för att göra det första mötet med Centralen intressant, vackert och positivt. Arbetet är igång och beräknas vara klart i juli 2016.

entrehallen_1_nyhet

Nina Olivier på Stockholms målerikonservering lagar takmålningen med kirurgisk precision.