2014.02.05

En AIX-anka på Strömmen

Varifrån vårt namn AIX kommer har ju många undrat över. Nedanstående kanske kan vara ett spår på vägen mot svaret? Det torde i alla fall vara oomtvistat att våra profilfärger är hämtade direkt från mandarinandens aktersegel respektive nacke.

Den uppmärksamme strandflanören kan för närvarande beskåda denna mandarinand på Stockholms ström. Den kan ses kring matningsflotten nedanför Operan eller runt Skeppsholmsbron (som vi gjort ett vårdprogram för) där den håller ihop med de lokala gräsänderna.

Denna sällsynt spektakulära and bär det vackra latinska namnet Aix galericulata och kommer ursprungligen från sydostasien men på grund av sitt sällsamma utseende är den vanligt förekommande i fågelparker över hela världen. I bland annat Nederländerna, Tyskland och Danmark finns nu frilevande populationer som skapats av förrymda parkfåglar. Att mandarinanden på Strömmen skulle ha tagit sig hit på egna vingar från häckområdena 500 mil österut är således inte troligt utan den är rimligen på besök från betydligt närmare håll. Kanske så nära som Skansen? Icke desto mindre är den väl värd att njuta av på lunchpromenaden. Färsk information om andens förehavanden kan man få på Sthlm Betong där även övriga fågelobservationer från Stockholms innerstad kan följas.

Foto: Kerstin Wilton