Karamellan
2009.07.24

Drottningholm Karamellan

OMBYGGNAD FÖR NYTT BESÖKSCENTRUM
Drottningholmspaviljongen som i dagligt tal kallas ”Karamellan” byggdes i början av 1880-talet. Här kunde besökare beställa kaffe och finare bakverk. Verksamheten drevs de första decennierna av hovkonditor J. C Landelius. Den här typen av serveringsbyggnader var vanliga i offentliga parker under 1800-talet. Under 2008 köpte Statens fastighetsverk Karamellan som har ett känsligt läge inom Drottningholms slottsområde som sedan 1991 finns med på Unescos världsarvslista.

Vi har arbetat med att omvandla insidan av Karamellan från en restaurant i privat regi till Drottningholms slotts nya besökscentrum. Arbetet har pågått mellan 2007 och 2009. Byggnaden rymmer butik, biljettförsäljning, informationsavdelning för världsarvet Drottningholm samt Drottningholms slottscafé.

Foto: André Strömqvist/AIX