2016.02.25

Dome of Visions: Tema skogen

Dome of Visions är en arena för samtal om innovation och hållbarhet och drivs av NCC och KTH. Eftersom byggnaden är en träkonstruktion passade det bra att arrangera en temavecka kring skogen som råvara.

Veckan arrangerades i samarbete med Sveriges Träbyggnadskansli och innehöll fyra dagar fullmatade med seminarier om framtidens hållbara byggande och vilka nya material som kan framställas med träfibrer och cellulosa som bas.

Veckan inleddes med ett seminarium om byggande där Susanne Rudenstam från Sveriges Träbyggnadskansli och Lars Johansson från AIX berättade om framtidens hållbara byggande i trä med storskaliga exempel från hela världen. Sedan berättade Magnus Wålinder och Andreas Falk från KTH om det vetenskapliga synsättet på träbyggandets fördelar. De avslutade med att blicka in i framtiden och de nya metoder och material som forskningen på KTH är på väg att ta fram.

Forskningen på Wallenberg Wood Science Centre under ledning av Lars Berglund är världsledande på området och två seminarier de följande dagarna handlade om de nya material som är på väg i form av produkter som ersätter plaster, nya isoleringsmaterial, boardmaterial m.m. Veckan avslutades med en vernissage av konstnären Ebba Bohlin och Henrik Frisks nya konstverk som följer skogstemat. Utställningen kommer att visas fram till 6 mars.