2014.02.18

Digitalisering av det svenska filmarvet

”Berg Ejvind och hans hustru” varifrån bilderna ovan hämtats är en svensk stumfilm från 1918. Berättelsen tilldrar sig på Island men som synes på bildernas poseringar framför Lapporten så spelades den huvudsakligen in i Abisko.

Nästan hela det svenska filmarvet bestående av ca 8500 lång- och kortfilmer från sent 1800-tal till 2000-tal är för närvarande bara tillgängliga som analoga kopior hos Svenska Filminstitutet. För att dessa skall kunna visas och glädja allmänhet, forskare och skolor även i framtiden skall Svenska Filminstitutet nu, med stöd från regeringen, digitalisera denna filmskatt som består av filmer som bl a ”Berg Ejvind…” och andra episka verk som ”Det sjunde inseglet”, ”Jag är nyfiken gul” och ”Åsa-Nisse på hal is”. Men det är bråttom då branschens bedömare menar att den utrustning och kompetens som krävs för digitaliseringen inom kort kommer att förloras i den tekniska kapprustningen som snabbt lämnar det analoga i backspegeln.

AIX insats i detta sammanhang är att vi i nära samarbete med Svenska Filminstitutet skissat program och gestaltat en lösning för redaktionsrum, ljud- och ljusstudios där denna digitalisering skall genomföras. Lokalerna ligger i Filmhuset på Gärdet där vi sedan 2007 varit inblandade i inrednings-, ombyggnads- och antikvariska uppdrag.

En del filmer finns redan nu digitaliserade i lägre kvalitet och finns gratis tillgängliga på filmarkivet.se, en sajt som är ett samarbete mellan Svenska Filminstitutet och Kungliga biblioteket.

Bilder: Svenska Filminstitutet